Om Brunstad Christian Church

Johan Oscar Smith [1871 - 1943] - BCCs grunnlegger. Lese mer om J. O. Smith på nettstedet johanoscarsmith.no smiths venner Om BCC johan oscar smith

Les mer om BCCs grunnlegger Johan Oscar Smith [1871 – 1943] på johanoscarsmith.no

Johan Oscar Smith [1871 – 1943] – BCCs grunnlegger. Les mer om J. O. Smith på nettstedet johanoscarsmith.no

Brunstad Chiristian Church (BCC) er en kristelige forening som begynte med Johan O. Smith, Horten, den 17. mai 1898, og som utgir bladet Skjulte Skatter. BCC er en allmennyttig forening, som arbeider med Bibelen som kilde og rettesnor i lærespørsmål.

BCC har sitt hovedkontor i Oslo. I dag benytter vi oss av navnet Brunstad Christian Church (BCC) globalt og Brunstad Kristelige Menighet (BKM) lokalt i Norge. Tidligere het vi Den Kristelige Menighet (DKM), og på folkemunne har vi i mange år blitt kalt «Smiths venner» etter vår grunnlegger, Johan Oscar Smith (1871–1943).

Vårt hovedfokus er å gi gode rammebetingelser for en trygg og god barndom, et utviklende og aktivt kristenliv som ungdom og voksen, og en meningsfull og rik alderdom. BCC ønsker å støtte opp om virksomheter som bidrar til dette, f.eks. utbyggingen på Brunstad, opprettelse av misjonssentra, eller annen misjonsinnsats verden over.

Les også BCCs strategiplan mot vold og overgrep her.

Fakta


Kontaktinformasjon

Brunstad Christian Church
Ryenstubben 2, N-0679 OSLO
Org.nr. 979 961 073
post-AT-brunstad.org

Pressekontakt: Berit H. Nilsen, berit.nilsen@bcc.no.


Aktuelle nettadresser